Αρχαιολογικά

Οι φωτογραφίες αρχαιολογικών αντικειμένων και χώρων υπόκεινται στον Αρχαιολογικό Νόμο και αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή τους, παρά μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από τον εκάστοτε φορέα.

Παρατίθενται, ωστόσο, εικόνες από δημοσιευμένα έντυπα που φέρουν φωτογραφίες της επιχείρησης. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για κατ' ιδίαν συνάντηση, προκειμένου να δείτε περισσότερα δείγματα εργασιών.

  • Ζινζιρλί Τζαμί Σερρών

    Ζινζιρλί Τζαμί Σερρών

  • Κάτω Πόλη Γιτάνων

    Κάτω Πόλη Γιτάνων

  • Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών

    Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών